Je bekijkt nu Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding

  • Berichtcategorie:Artikel

De Stichting Pleeggezinnen Centrale Suriname heeft haar begeleidings-structuur per  Juni 2023,   
“in een nieuw Jasje gestoken”, om optimaal in te  blijven spelen op de huidige omstandigheden.  
 
Ouderbegeleiding richt zich op uiteenlopende opvoedsituaties binnen (pleeg) gezinnen. 
Alle ouders staan voor grote, leuke, maar ook minder leuke uitdagingen bij het opvoeden van een kind. Het zijn uitdagingen  waar alle opvoeders mee te maken krijgen. De vorm en aanpak van een opvoedsituatie verschilt per ouder(s) en per kind, omdat we nu eenmaal allemaal anders zijn en dat ook mogen zijn. Toch zijn er ook vele overeenkomsten in opvoedsituaties van (pleeg)gezinnen, hiervan wordt tijdens de begeleiding ook gebruik gemaakt. 
 
Opvoeders zijn vaak op zoek naar balans (harmonie), binnen het gezin. Opvoeders zijn vaders en moeders, die altijd in een zekere balans staan met elkaar, als het gaat om opvoeding binnen het gezin. Het is om deze reden dat de Stichting de betrokkenheid en input van zowel de pleegvaders als de pleegmoeders zeer essentieel vindt.  
 
De Stichting deelt samen met de pleeggezinnen de verantwoordelijkheid om de opvoeding van een pleegkind op een positieve manier te stimuleren en te ondersteunen.  
 
Begeleiding vindt plaats in groepsverband ( max. 10 ouders). Het voordeel hiervan is , dat ouders hun  persoonlijke ervaring met elkaar kunnen delen, van elkaar kunnen leren etc. De begeleidingssessies komen tot stand, in samenwerking met stichting ” Thrive in Balance”, waarbij algemene opvoed-methoden en principes behandeld worden en er tegelijk ruimte  is voor de wensen en behoeften, ervaring van de pleegouders.