Wat is pleegzorg?

Bij pleegzorg worden kinderen met ernstige problemen binnen de opvoeding en die daardoor niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, opgevangen in een pleeggezin.  
 
De Stichting Pleeggezinnen Centrale Suriname (SPCS) gaat ervan uit dat een gezinssituatie het beste opvoedingssysteem is, waarin een kind zich kan ontwikkelen, vanwege haar meest natuurlijke aard (vader, moeder broer, zus, oom, oma etc.) .  
 
Daarom richt de Stichting zich primair op “het recht van elk kind op een zo normaal mogelijke leefsituatie”, als het oorspronkelijk gezin om ernstige redenen, niet veilig genoeg meer is. 
 
De Stichting voorziet in een basisbehoefte van elk kind ongeacht ras, kleur, leeftijd: 
“Een kind dat tijdelijk of blijvend het verblijf in zijn of haar gezinsomgeving moet ontberen, of dat men in zijn of haar belang niet kan toestaan in het gezin te blijven, heeft recht op bijzondere bescherming en bijstand van staatswege”.

(Artikel 20 van het Kinderverdrag van de Verenigde Naties)

Wie zijn pleegkinderen? 

Kwetsbare kinderen van 0-18 jaar in Suriname, die (tijdelijk) niet in hun biologisch gezin kunnen wonen, omdat hun ontwikkeling in gevaar is of dreigt te komen.  
Het zijn kinderen die vaak veel hebben meegemaakt en hierdoor veel tekort zijn gekomen. Sommigen hebben een lichamelijke of verstandelijke beperking, een chronische ziekte, leerproblemen of gedragsproblemen.

Er zijn verschillende vormen pleegzorg-plaatsingen

Deze kinderen worden opgevangen door iemand die ze al kennen: een broer, zus, tante of juf op school. Anderen kennen hun pleegouder(s) helemaal niet. Sommige pleegkinderen wonen heel kort bij hun pleegouders. Anderen blijven voor lange tijd.

Bieden aan kinderen die thuis wonen of in een kindertehuis, in het weekend en/of schoolvakanties.

Een acute crisis kan het leven helemaal door elkaar gooien. Wanneer een kind  dat moment heel snel een opvangplaats nodig heeft, staat een crisisgezin paraat. 

Crisisgezinnen hebben de flexibiliteit om een kind binnen hele korte tijd, voor korte tijd op te vangen. Vaak kunnen de pleegkinderen weer terug naar huis. Als dat niet het geval is, wordt er gezocht naar een oplossing op lang termijn.

Wanneer het biologisch gezin de zorg even niet meer aankan, kan een pleeggezin de nodige rust brengen voor een pleegkind. Meestal duurt dit enkele maanden.  
Als een terugkeer naar huis voor pleegkinderen toch niet mogelijk blijkt, wordt er gezocht naar een langdurige oplossing.

Een pleegkind kan soms jaren in een pleeggezin wonen, tot hij/zij zelfstandig gaat wonen.

Wie zijn pleeggezinnen?

Pleeggezinnen kunnen heel verschillend zijn: alleenstaanden, koppels, ouders die al eigen kinderen hebben, maar ook gezinnen die geen eigen kinderen hebben, 
Ze doen dat vrijwillig, maar met ondersteuning van de Stichting Pleeggezinnen Centrale Suriname.  
 
Verschillende kinderen, verschillende pleegouders 
Als pleegouder biedt u  een stabiele basis waar kinderen (tijdelijk) mogen opgroeien en u helpt het kind zelfstandig te worden. Voor elk kind zoeken we de pleegouder die het meest geschikt is. Er zijn dus veel verschillende soorten pleeggezinnen nodig. 

 
Wie kan pleegouder worden?

Om pleegouder te worden, moet u voldoen aan enkele voorwaarden:

  • U bent minimaal 25 jaar.
  • Een verklaring van Goed Gedrag.
  • U kunt een pleegkind een stabiel leefklimaat, structuur, veiligheid en ruimte bieden om zich te ontwikkelen.
  • U woont in Suriname en hebt voldoende woonruimte. 

 Als een kind in een pleeggezin geplaatst wordt is zijn veilige wereldje even helemaal uit balans. Maar ze (pleegkind en pleeggezin) staan er niet alleen voor. Zowel de biologische ouders, pleegouders als de pleegkinderen kunnen rekenen op ondersteuning van een pleegzorgbegeleider 
Als pleeggezin van een pleegkind ontvangt u ondersteuning en begeleiding  van een pleegzorgbegeleider. Deze begeleider is uw contactpersoon voor opvoedingsvragen en praktische zaken.

Pleegouder worden?

Denkt u erover na om pleegouder te worden? We zijn altijd op zoek naar nieuwe pleegouders! Om pleegouder te worden, zult u een aantal stappen doorlopen. Wilt u meer informatie over pleegouder(s)worden? Wij informeren u graag over de mogelijkheden. U kunt bellen voor een persoonlijke afspraak.