Welkom bij Stichting Pleeggezinnen Centrale Suriname!

Wij zijn een proffesionele pleegzorg organisatie gevestigd in Suriname.

Stichting Pleeggezinnen Centrale Suriname (SPCS)

De Stichting Pleeggezinnen Centrale Suriname is ontstaan vanuit het Mamio Namen Project. Het Mamio Namen Project richtte zich destijds uitsluitend op de opvang en begeleiding van personen besmet met hiv en aidswezen. In de praktijk constateerde een groep van vrijwilligers een groeiende behoefte aan opvang en begeleiding van kinderen die niet besmet waren.  
Deze vrijwilligers concentreerden zich in 1993 rond deze doelgroep en startte hun hulpverleningsactiviteiten onder de naam: ”Stichting Kinderopvang in oprichting”. 

Wat is pleegzorg?

Bij pleegzorg worden kinderen met ernstige problemen binnen de opvoeding en die daardoor niet bij hun eigen ouders kunnen wonen, opgevangen in een pleeggezin.

Heb je vragen over pleegzorg?

Wil je weten wat je rechten en plichten zijn als pleegouder of heb je advies nodig over een pleegzorgonderwerp?

Neem contact met ons op.

“Children do not enter this world with bad intentions. They do not come to wear us out, Test our patience, or push us over the edge. They come to us with a need for love, connection and belonging
"De band die je echte familie verbindt, is er niet één van bloed maar van respect en vreugde in elkaars leven".
"Met de juiste hulp hebben kinderen een goede kans om hun problemen te overwinnen terwijl ze nog jong zijn en de mooie toekomst kunnen hebben die ze verdienen."
"Elk kind verdient een huis en liefde".