Geschiedenis

De Stichting Pleeggezinnen Centrale Suriname is ontstaan vanuit het Mamio Namen Project. Het Mamio Namen Project richtte zich destijds uitsluitend op de opvang en begeleiding van personen besmet met hiv en aidswezen. In de praktijk constateerde een groep van vrijwilligers een groeiende behoefte aan opvang en begeleiding van kinderen die niet besmet waren.
Deze vrijwilligers concentreerden zich in 1993 rond deze doelgroep en startte hun hulpverleningsactiviteiten onder de naam: ”Stichting Kinderopvang in oprichting”. 

Op 4 maart 1994 vond er een naamswijziging plaats en werd Stichting Pleeggezinnen Centrale Suriname formeel opgericht.